Connect

Er business, är faktiskt vår business

Bredband2 Connect är lösningen för företag som inte bara vill ha bättre koll, utan även en snabb, stabil och pålitlig tjänst där vi sköter den svåra biten - så att du kan fokusera på din verksamhet.

Här är det enkelt att få en översikt över sina konton och hantera allt från fakturor till unik rapportering.

Plattformen ger dig en helhetsbild över alla dina tjänster och användare, där du enkelt kan se trafikhistorik, skapa rättigheter för olika konton, upp- eller nedgradera din nuvarande tjänst och självklart kontakta oss angående frågor eller felanmälningar.

Hantera tjänster

 • Se information rörande era tjänster, såsom PIN/PUK för ett simkort, vilken typ av enhet sim-kortet sitter i, se aktuell och historisk data- och samtalstrafik
 • Trafikövervakning för avancerade bredbandstjänster
 • Upp-/nedgradera tjänster
 • Hantera vidarekopplingar, data och samtalsspärrar, fylla på data
 • Felanmäla tjänster

Orderhantering

 • Skapa nya beställningar med möjlighet till direktaktivering
 • Följ pågående beställningar
 • Beställningshistorik

Ärendehantering

 • Aktuella och historiska ärenden samlade på ett och samma ställe
 • Följ och hantera pågående ärenden

Ekonomisk översikt

 • Se och hantera fakturor

Användarhantering

 • Hantera egna användare som skall ha tillgång till systemet med möjlighet att begränsa med hjälp av rättighetsstyrning till specifikt konto/kostnadsställe

Rapporteringsverktyg

 • Möjlighet att skapa egna rapporter så-som ekonomiska rapporter, SLA-rapporter, trafikrapporter etc.
Åk till toppen