Fakturahjälpen (tidigare företagskund hos A3)

Behöver du hjälp att förstå din faktura?

Då har du kommit till rätt plats! Våra fakturor har lättöverskådligt utseende - allt för att du som kund enklare ska kunna läsa och förstå den. Om du har några funderingar, finner du på dessa sidor förklaringar för fakturans olika delar.

Finner du inte informationen du söker, är du alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Enkel överblick!

Här får du en enkel överblick över hur din faktura är uppbyggd. Finner du inte informationen du söker, är du alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Summan som redovisas på fakturasidan är en sammanställning av samtliga debiteringar och eventuella krediteringar. Här kan du enkelt se det totala beloppet att betala. Under beloppet ser du vilket datum betalningen ska vara A3 tillhanda.

Det är enkelt att kontakta kundservice och du finner den kontaktväg som passar dig bäst på fakturasidan. Här finner du också kort information om nya produkter och nyheter.

På sammandraget visas vilken period som debiteringar av fasta kostnader gäller och hur mycket du betalar per dag. En månad är alltid beräknad på 30 dagar. Har du beställt en ny tjänst kommer du att debiteras från den dag tjänsten aktiverades.

För att göra det enklare för dig att få en överblick över dina kostnader har vi delat upp tjänsterna i tydliga sektioner.

Vi har lagt ner mycket tid på att finna ett typsnitt som gör att texten på fakturan blir lättare att läsa. Alla bokstäver framträder tydligt och vi har noga övervägt vilken information som ska finnas med. Detta tillsammans med den enkla designen gör inte bara att fakturan blir lättläslig, utan också trevligare att se på.

1. Fakturadatum

Den dag då fakturan skickades till dig.

2. Fakturanummer

Ett unikt nummer som gäller bara för din faktura. Uppge alltid fakturanummer när du kontaktar kundservice med frågor kring en faktura.

3. Kundnummer

Ett unikt nummer som är ditt kundnummer hos A3. Observera att ditt kundnummer är en säkerhetshandling och bör därför sparas på säker plats.

4. Summa att betala

Detta är det totala beloppet att betala, inklusive moms. Under totalbeloppet ser du även hur stor del av beloppet som avser momsen.

5. Betala från utlandet

För betalning från utländsk bank behöver du uppgifterna IBAN och BIC/Swift. Tänk på att ange fakturans OCR/referensnummer i meddelanderutan för att vi ska kunna se vilken faktura det är du betalat.

6. Betala senast

Detta är det datum då din faktura förfaller till betalning.

7. OCR-nummer

Ett identifikationsnummer som är unikt för varje faktura. OCR-nummer kallas även för fakturans referensnummer. OCR/referensnummer måste alltid anges när fakturan betalas.

1. Betala senast

Detta är det datum då din faktura förfaller till betalning. En betalning som görs via Internetbank är oss tillhanda nästföljande vardag. Detta är samma information som du även finner på fakturans första sida.

2. Totalsumma

Detta är det totala beloppet att betala inkl. moms. Detta är samma information som du även finner på fakturans första sida.

3. Telefoni

Här finner du uppgifter för debitering av ditt fasta telefonnummer.

4. Telefonnummer

Detta är det nummer som det har ringts från och nedanstående avgifter tillhör.

5. Fasta kostnader

Här ser du den fasta avgiften för ditt telefoniabonnemang, prislistor med fast avgift samt eventuella tilläggstjänster.

6. Pris kr/mån

Här ser du den fasta avgiften per månad.

7. Gäller perioden

Här ser du vilken period debitering av fasta avgifter gäller.

8. Antal dagar

Här ser du hur många dagar du debiterats för. Debitering sker med justering för hel kalendermånad (30) dagar.

9. Summa, kr

Summan att betala (fasta eller rörliga kostnader ink. moms).

10. Ringda samtal

Här ser du vilken typ av samtal du har ringt. Dag: måndag - fredag, kl. 08-18 Övrig tid: kvällar efter kl. 18, lördagar, söndagar samt nationell helgdag.

11. Minutpris

Här ser du hur mycket dina samtal kostat per minut.

12. Tid

Här presenteras den sammanlagda tiden på samtal eller datatrafik (för uppringt Internet). Detta är underlaget för debitering av samtalstid.

13. Antal

Här presenteras det sammanlagda antalet samtal.

14. Övriga avgifter och krediter

Här hittar du övriga avgifter och krediter knutna till avtalet med Bredband2. Det kan vara fakturaavgift, avgifter för flytt av abonnemang, överlåtelse eller andra särskilda avgifter. I denna sektion hittar du även eventuella kompensationer i form av krediter, ringpotter, kampanjavdrag och liknande.

1. Fast telefoni

Här finner du uppgifter för debitering av samtal från ditt telefonnummer.

2. Uppringt nummer

Det nummer som ringdes från ditt telefonnummer.

3. Datum

Datum samtalet gjordes.

4. Starttid

Klockslag samtalet gjordes.

5. Samtalslängd

Antalet minuter samtalet pågick.

6. Totalt

Kostnad för det gjorda samtalet.

Åk till toppen